MRP

Material Requirements Planning

(Malzeme İhtiyaç Planlaması)

Envanter yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve verimliliği artırmak, alıcıya yapılan hizmeti artırmak amacıyla geliştirilen yönetim sistemidir.

MRP' nin kelime anlamı malzeme ihtiyaç planlamasıdır. 1970'li yıllarda yaygın olarak kullanılan MRP stok yönetimi için kullanılan bir metottur ve neye, ne miktarda, ne zaman ihtiyaç duyuluyor sorularının yanıtlarını arar. Yani, MRP'nin ana temasının, doğru malzemeleri, doğru miktarda, doğru zamanda almak olduğu söylenebilir.

MRP II

Manufacturing Resources Planning

(İmalat Kaynakları Planlaması)

Üretim Kaynakları Planlaması; üretim işletmesinin tüm kaynaklarının etkin ve verimli planlanarak, şirketin malzeme-tezgah-para-insan gibi kaynaklarının eş güdüm içerisinde kullanılmasını sağlamak için geliştirilmiş bir yöntemdir.

Başarılı bir MRP II uygulamasının firmaya sağlayacağı faydalar, üretim zamanlarının azalması, stok seviyelerinin (hammadde, sistem içi stoklar ve bitmiş ürünler) azalması ve müşteri teslim zamanlarında başarı sağlanması olacaktır.

MRP II uygulamalarında en önemli parametreler; Personel, Makina ve Stok ilişkisidir. İşletmelerin kurulum amacı hizmet üretmek ve karşılığında kar elde etmektir. Ancak günümüz de rekabet koşullarının artması işletmeleri sistemli bir çalışma yapısına yönlendirmiştir. Bu sistem çalışmaları Kalite Yönetim Sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu göstermiş ve işletmeler Kalite Yönetim Sistem’ lerine büyük talep göstermişlerdir. Kalite Yönetim Sistemleri işletmelere sistemli çalışma noktasında katkılar sağlamış ancak envanter fazlalığına ve geriye dönük izleme noktasında sıkıntıların yaşanmasına neden olmuştur. Bu noktada ERP yazılımları ve MRP II çok büyük önem kazanmıştır.

MRP II süreçlerinde personellerin etkisi çok büyüktür. İşletmeler makina ve stok planlama noktasında küçük sorunlar yaşarken, personel planlama noktasında büyük sorunlar yaşamaktalar. Üretimi yapılacak bir stoğu doğru personel ile doğru makinada ve doğru operasyon ile minimum sürede, minimum hata ve maksimum hassasiyetle üretmek, ürün maliyetini teşkil eden enerji, personel, ham madde ve ekstra maliyetler içerisinde fark yaratan en önemli etken insan faktörüdür.

Bu noktada ise İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM) önem kazanmaktadır.