CRM

Customer Relationship Management

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri isteklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenerek, isteklere, hızlı ve tam cevap verebilme kabiliyetini kullanarak, ilişkilerin müşteri sadakati yaratacak şekilde, en üst seviyede ve etkin biçimde yönetilmesini ifade eder.

Günümüz müşteri profiline baktığımızda, müşterinin hangi hizmeti veya ürünü istediğini çok iyi bilen, sorgulayan ve bireyselliği ön planda tutan bir yapıda olduğunu görürüz. Birbirine benzer özellikteki ürünlerin olduğu bir pazarda ise üreticilerin, tüketicilerin kendilerini tercih etmelerini sağlayacak farklı olmayı gerektiren pazarlama tekniklerinin, müşteri merkezli çalışmaktan başka çaresi kalmamıştır.

Rekabet koşulları ve ürün alternatiflerinin artmış olduğu bir piyasada ayakta kalabilmek mevcut müşteri memnuniyetini sağlamak ve buna ek olarak potansiyel müşteri portföyü oluşturmak ve bu potansiyeli kazanarak memnuniyetini sağlamakla mümkündür. Müşteriyi anlamak, ne istediğini iyi tespit etmek, problemleri minimum seviyeye indirmek ve sonuç olarak üretimin amacı olan satışı gerçekleştirerek kar elde etmek için son derece önemlidir. Daralan sektör ve piyasa koşullarında üretmek kolay ancak, ürünü müşteriye kabullendirmek zordur. Günümüzde ürün fiyatını müşteri belirlemektedir ve bu yapı sonucunda birçok işletme rekabet koşullarına göğüs gerememektedir.

AKINSOFT WOLVOX ERP Programı Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız